Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Myanmar ICT Park (လှိင်) မြိုနယ်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင် သူဖြစ်ရ ပါမည်။


Requirements

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၃) နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူဖြစ်ရပါမည်။

- Age Between - 23 to 30


Qualifications / Certificates

ဘွဲရရှိထားပြီးသူဖြစ်ရမည်။ DA, LCCI Level III ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Hlaing (လှိုင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 13 Sep 2021

Login to Apply
F (1) Post