Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-စကားပြောချိုသာ၍ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - English 4 Skillsအသင့်အတင့်ရှိရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး(၂)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။

- Age Between - 22 to 35


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Pabedan (ပန်းပဲတန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 29 Feb 2024

Login to Apply
M/F (5) Posts