Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-Microsoft Office (Wand / Excel ' Power Point & Email ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -Internal report/Extemal report, Monthly Sale Report, Ground Stock lists update, Update Sale &Customer Record များကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတိုင်း အမှီ Repot ပေးနိုင်ရမည်။ -မိမိတာဝန်ယူထားရသော စာရင်းဇယားများကို သေချာပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ -Order နှင့် Invoice များကို Checking လုပ်နိုင်ရမည်။Customer များထံမှငွေလက်ခံရရှိမှုများကိုFollow Up လုပ်နိုင်ရမည်။ -Sale Target နှင့်ပါတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ပေးနိုင်ရမည်။


Requirements

-Sale Admin လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ -ဆက်ဆံရေး အထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ -Company မှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Insein (အင်းစိန်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 18 Nov 2023

Login to Apply
F (2) Posts