Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- LCCI Level (II ) or (III) ပြီးမြောက်ထားသူဖြစ်ရမည်။ - Microsoft office ( Word, Advanced EXCEL) ကျွမ်းကျင်စွားအသုံးပြုတတ်ရမည်။ - Warehouse Accountant ပိုင်း၊ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံရှိသူဖြစ်ရပါမည်။ - သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂နှစ် အထက် ရှိရမည်။ - အလုပ်ချိန်မှာ နံနက် ၈:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီထိ ဖြစ်ပါသည်။ - တနင်္ဂနွေ နှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များအားလုံး ရုံးပိတ်ပါသည်။

- Age Between - 30 to 35


Qualifications / Certificates


Locations

Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Jan 2023

Login to Apply
F (1) Post