Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- LCCI I, II - Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည် - နေ့စဉ် ပစ္စည်း အဝင်အထွက်စာရင်းများရေးသွင်းရမည် - ပစ္စည်း order များချိတ်ဆက်မှာယူနိုင်ရမည် - လက်ကျန်စာရင်း စစ်ဆေးနိုင်ရမည် - အသင်းအဖွဲ့နှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် - ရိုးသားကြိုးစားရမည် - လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံရှိရမည်

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

- Any graduate


Locations

Bahan (ဗဟန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 01 Mar 2023

Login to Apply
M/F (1) Post