Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

အလုပ်ချိန်-၉နာရီ မှ ၆နာရီထိ ပိတ်ရက်-တနင်္ဂနွေ


Requirements

CPA, LCCI Level-3 အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ စာရင်းစစ်လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ(၅)နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ ၀င်ငွေလျာထား ချက်နှင့် ထွက်ငွေလျာထားချက်များဆွဲနိုင်ရမည်။

- Age Between - 30 to 50


Qualifications / Certificates

CPA, LCCI Level-3 အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။ စာရင်းစစ်လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ(၅)နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ ၀င်ငွေလျာထား ချက်နှင့် ထွက်ငွေလျာထားချက်များဆွဲနိုင်ရမည်။


Locations

Yankin (ရန်ကင်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 20 Sep 2020

Login to Apply
F (1) Post