Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

လှိုင်၊ မရမ်းကုန်း၊ အင်းစိန် စသည့် မြို့နယ်များ တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ခံစားခွင့် = အခြေခံလစာ + ရက်မှန်ကြေး + ခရီးစရိတ် + ကော်မရှင် + ဖုန်းဘေ ရုံးပိတ်ရက် (၁) ပတ် (၁) ရက် ရရှိမည်။


Requirements

မြို့အတွင်း စာ/ပစ္စည်းများ အပို့အယူပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အတွင်း စက်ဘီးဖြင့် ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ စည်းကမ်းလိုက်နာပြီး ရိုးသား၊ ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ ကိုယ်ပိုင် စက်ဘီးရှိသူဖြစ်ရမည်။ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

အနည်းဆုံး အထက်တန်းအထိ ပညာသင်ကြားဖူးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 28 Nov 2021

Login to Apply
M (20) Posts