Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- Sales Drive လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၂) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ - FMCG (Modern Trade) အတွေ့အကြုံရှိပါကဦးစားပေးမည်။” -ကုမ္ပဏီနှင့် ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -Company မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အားလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

-တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 11 Oct 2023

Login to Apply
M (4) Posts