Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours-8hrs Off day-one week per one day


Requirements

- သက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၅) နှစ် ရှိရမည်။ - Operation အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီး အောင်မြင်မှုရလဒ်ကောင်းများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - Factory Management ကျွမ်းကျင်ရမည်။

- Age Between - 30 to 35


Qualifications / Certificates

- B.E, B. Tech, A.G.T.I (Mechanical) ဘွဲ့ရရှိပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ Certificate၊ Diploma ရရှိပြီးသူ ဦးစားပေးမည်။


Locations

Pazundaung (ပုဇွန်တောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 13 Nov 2021

Login to Apply
M (1) Post