Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours-8:00 to 6:00 Close day - one week per one day


Requirements

- စိတ်ရှည်သည်းခံ၍ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုစိတ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ကွန်ပြူတာကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရ မည်။ - လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းများအား တိကျစွာလိုက် နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

- ပညာအရည်အချင်း ၁၀တန်းအောင်(သို့)ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။


Locations

North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 28 Mar 2021

Login to Apply
M/F (5) Posts