Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- lccl (1,2,3) or ACCl part 1 ပြီးမြောက်ထားသူဖြစ်ရမည်။ - Microsoft office (Word, Advanced EXCEL) ကျွမ်းကျင်စွားအသုံးပြုတတ်ရမည် - Accounting theory ကို ကောင်းမွန်စွာ သိရှိနားလည်၍ စားရင်းဇယားတိကျစွာကိုင်တွယ်ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Distribution လုပ်ငန်းများတွင် Senior Accountant အတွေ့ အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ ၂ နှစ် အထက် ရှိရမည်။ - အလုပ်ချိန်မှာ နံနက် ၈:၄၅ နာရီမှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီထိ ဖြစ်ပါသည်။ - တနင်္ဂနွေ နှင့် အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များအားလုံး ရုံးပိတ်ပါသည်။

- Age Between - 30 to 35


Qualifications / Certificates

- ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Jan 2023

Login to Apply
F (1) Post