Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

* အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်။ * ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ * အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ * အရည်အချင်းပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။


Requirements

* သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (2) နှစ်ရှိရမည်။ * Adminလုပ်ငန်းစဉ်များကိုကောင်းစွာသိရှိနားလည်ရမည်။

- Age Between - 25 to 30


Qualifications / Certificates

* ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ ကျောင်းကိစ္စရှင်းလင်းရမည်။


Locations

Botahtaung (ဗိုလ်တထောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Aug 2022

Login to Apply
F (1) Post