Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-နေ့စဉ် Labour ရုံးတက် ရုံးဆင်းများအား စစ်ဆေးပေးရမည်။ - Warehouse Helper များ၏ အလုပ်များအားကြီးကြပ်ပေးနိုင်ရမည်။ - လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရမည်။ - Warehouse သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမည်။ - နေ့စဉ် Inbound / Outbound နှင့် Warehouse အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ အားစစ်ဆေးပေးရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်အထက်ရှိရပါမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

-တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခု ရရှိပြီး၊ Word, Excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်၊


Locations

Dagon Myothit (East) (အရှေ့ဒဂုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 15 Oct 2023

Login to Apply
M (3) Posts