Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Audit Plan များ ရေးဆွဲ ပြီး အကောင်အထည် ဖော်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ ဆိုဒ်များသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးနိူင်သူဖြစ်ရမည်။


Requirements

Accounting Standards နှင့် International Financial Reporting Standards(IFRS) များနားလည်ရမည်။ အသက် (၃၅) နှင့် အထက်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 35 to 50


Qualifications / Certificates

B.com,LCCI Level III,CPA, သက်ဆိုင်ရာ Dip,Certificated ်ရှိသူ ဦးစားပေးမည်။


Locations

Pazundaung (ပုဇွန်တောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Dec 2020

Login to Apply
M/F (1) Post