Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- စက်ဘီး (သို့) ဆိုင်ကယ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါက (က) လိုင်စင်ရှိရမည်။ - ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။


Requirements

- Rider အတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Delivery software အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် Smart Phone ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

- အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့်ရှိ သူဖြစ်ရမည်။


Locations

Kamaryut (ကမာရွတ်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Aug 2022

Login to Apply
M (20) Posts