Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours-9AM to 5PM Close day-Sunday


Requirements

-Concrete နှင့် Pile လုပ်ငန်းများအား စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ -ကုပ္မဏီနှင့် ရေရှည်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -နယ်မှလာသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Botahtaung (ဗိုလ်တထောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 12 Jan 2021

Login to Apply
M (4) Posts