Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-နိုင်ငံခြားစက်ရုံများမှ အခင်းအမျိုးမျိုးပစ္စည်းများကို ၀ယ်ယူခြင်း၊ ကုန်သွင်းလုပ်ငန်း (Importing လုပ်ငန်း) နှင့် Logistics လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာ၌ English ဘာသာစကားကို အသုံးပြုပြီး E-mail နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဖုန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားစက်ရုံ/ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရန်။ -ကုန်ပစ္စည်းကို သင်္ဘောတင်စာရွက်စာတမ်းများ စီစစ်ရန်။ (Training ရမည်)


Requirements

-ကုန်သွင်းလုပ်ငန်း (Importing လုပ်ငန်း) နှင့် Logistics လုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်ရမည်။ -English Four Skills အသင့်အတင့်ကျွမ်းကျင်ရမည်။ -ကွန်ပျူတာ (Internet, E-mail) ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -Trade net 2.00 မှ Import License လျှောက်ထားခြင်း အတွေ့ အကြုံရှိရမည်။ BL/ CO certificate/Insurance ကဲ့သို့သော Shipping Document များစစ်ဆေးခြင်း နားလည်ရမည်။ -ကြိုးစားသင်ယူလိုစိတ် ရှိရမည်။ -အရက်သေစာမသောက်စားသူဖြစ်ရမည်။ -၁-နှစ်လျှင် အနည်းဆုံး ၂ ကြိမ်တိုးမည်။ နေ၊ စား၊ သွားလာစရိတ် ငြိမ်း။ -English ဘာသာစကားလုပ်ငန်းခွင်၌ လက်တွေ့ အသုံးပြုခြင်း အတွေ့ အကြုံရမည်။ -ကုန်သွင်းလုပ်ငန်း (Importing လုပ်ငန်း) နှင့် Logistics လုပ်ငန်းများ ကျွမ်းကျင်ရန်Trainingရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

-တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Pabedan (ပန်းပဲတန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 15 Dec 2023

Login to Apply
M/F (1) Post