Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- ဝက်သား ၊ ကြက်သား ၊ အမဲသား ၊ ဆိတ်သား နှင့် ပင်လယ်စာ မျိုးစုံအား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံနှုန်းအတိုင်း ထုတ်ပိုးနိုင်ရမည်။ - လက်ဖက် နှင့်အကြော်စုံများ ၊ ငါးခြောက်မျိုးစုံအား သန့်ရှပ်သပ်ရပ်စွာဖြင့် သတ်မှတ် ထား သောစံချိန်စံနှုန်းအတိုင်း ထုတ်ပိုးနိုင်ရမည်။ - ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်အသစ်များအား တီထွင်ဖန်းတီးရောင်းချနိုင်ရမည်။ - ရာသီပေါ် အစားအစာများ ၊ ဒေသထွက်ကုန်အစားအစာများ အား အချိန်နှင့် တပြေးညီ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

- တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ကျောင်းကိစ္စကင်းသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Bago (ပဲခူး) - Bago (ပဲခူးတိုင်း)


Available on 13 Mar 2023

Login to Apply
M/F (2) Posts