Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- စကားပြောချိုသာရမည်။ - Word / Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Computer Typing English / Myanmar စာရိုက်ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Call Center ပိုင်း အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ - Report ပိုင်းကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်ရမည်။

- Age Between - 18 to 30


Qualifications / Certificates

- ဆယ်တန်းအောင် (သို့မဟုတ်) တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Dec 2022

Login to Apply
F (2) Posts