Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသော Sale Target ပြည့်မှီစွာရောင်းချပေးနိုင်ရမည်။ -နေ့စဉ်အရောင်းအားအချိန်မှီ report တင်ပေးနိုင်ရမည်။ -နေ့စဉ် Stock စာရင်းအားစစ်ဆေးပြီးအပတ်စဉ် Center ရှိStockလက်ကျန်စာရင်းအား report တင်နိုင်ရမည်။ -Center ရှိပစ္စည်းအခင်းအကျင်းအားသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထားရှိနိုင်ရမည်။ Location (Mdy)


Requirements

-အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ကိုင်နိင်ပြီးတက်ကြစွာလုပ်ကိုင်နိင်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Customer Service ကောင်းမွန်ရမည်။ -လုပ်ငန်းခွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

-ပညာအရည်အချင်းအထက်တန်းအဆင့်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ (More Preferable - Graduated)


Locations

Dagon Myothit (East) (အရှေ့ဒဂုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 30 Apr 2022

Login to Apply
M (5) Posts