Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

20 - Customer Service ကိုနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ - Computer Excel ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။


Requirements

- သက်ဆိုင်ရာ အ‌ရောင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။ - ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိပြီး စကားပြောပြစ်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

ဘွဲ့ရပြီးဖြစ်ရမည်။


Locations

Bahan (ဗဟန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Aug 2022

Login to Apply
F (3) Posts