Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-ဘဏ်နှင့် အစိုးရရုံးများအား သွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - စာရင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများအား စနစ်တကျထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ - Computer (Microsoft word/Excel/Internet) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Cash Book နှင့် Senior Account မှ အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောတာဝန်အားကျေပွန်ရမည်။ -Team work နှင့်လုပ်နိုင်ရမည်။

- Age Between - 22 to 30


Qualifications / Certificates

- Any graduate with LCCI level II or III(UK)


Locations

Insein (အင်းစိန်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 12 Dec 2023

Login to Apply
F (2) Posts