Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ အသင်းအဖွဲ့နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။


Requirements

သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။(*မရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်.Computer ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

Any Graduated


Locations

Sachaung (စမ်းချောင်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Oct 2022

Login to Apply
M/F (2) Posts