Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working hour- Mon to Sat 8:00am to 4:00pm Close day- Sunday


Requirements

စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းအတွှေအကြုံ (၁)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 18 to 35


Qualifications / Certificates

(၁၀)တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Hlaing (လှိုင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 02 Dec 2020

Login to Apply
M (3) Posts