Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - ခံစားခွင့် - အခြေခံလစာ+ရှားပါးစရိတ်ထောက်ပံ့ကြေး + ရက်မှန်ကြေး+ ခရီးစရိတ်+ ဖုန်းဘေ+ ကော်မရှင်


Requirements

- စိတ်ရှည်သည်းခံရှိပြီး Customer Service ကောင်းမွန်စွာပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ကွန်ပြူတာ အခြေခံအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 18 to 35


Qualifications / Certificates

- ပညာအရည်အချင်း ၁ဝ တန်းအောင် (သို့မဟုတ်) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ ကျောင်းနားထားသူများလည်း လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။


Locations

North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Aug 2022

Login to Apply
F (10) Posts