Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- ကွန်ပျူတာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Excel အသုံးပြုနိုင်ရပါမည်။ - မိမိလုပ်ငန်းအား တာဝန်ယူမှု / တာဝန်ခံမှုရှိရပါမည်။ - စကားပြောပြေပြစ်၍ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ - အစိုးရရုံးများ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သူ ဦးစားပေးပါမည်။

- Age Between - 18 to 35


Qualifications / Certificates

- အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်မြင်သူ (သို့) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရပါမည်။


Locations

North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 07 Mar 2023

Login to Apply
F (1) Post