Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hours- Mon to Sat 8:00am to 4:00pm Close Day- Sunday


Requirements

ISO 9001:2015 Audit ပိုင်းအား ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေးနိုင်ရမည်။ မင်္ဂလာဒုံစက်မူဇုန်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

- Age Between - 30 to 40


Qualifications / Certificates

တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီၤးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 09 Jan 2021

Login to Apply
F (3) Posts