Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- မော်တော်ယဉ်မောင်းနှင်နိုင်သူ၊ လိုင်စင် (ခ) ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Company မှ ချက်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။


Requirements

- Delivery service လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၆) လအထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Nouth Dagon & Insein Township တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

- တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ (သို့) တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Kamaryut (ကမာရွတ်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Aug 2022

Login to Apply
M (3) Posts