Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-ကျန်းမာ‌ေရကောင်းမွန်ရမည်။ သွက်လက်ချက်ချာပြီး Customerနှင့်ပြေလည်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ - ရိုးသားကြိုးစားပြီး ရေရှည်လုပ်ကိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -တာဝန်ကျသည့် မည်သည့်ဆီဆိုင်(မည်သည့် နယ်ဆိုင်မဆို) သွာ‌ေရာက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

- Age Between - 20 to 25


Qualifications / Certificates

-အနိမ့်ဆုံးပညာအရည်အချင်းအထက်တန်းအဆင့်ရှိရမည် Computer အခြေခံရှိရမည်။


Locations

Botahtaung (ဗိုလ်တထောင်) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 02 Nov 2023

Login to Apply
F (10) Posts