Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Seoul Garden ကချမှတ်ထားသော Policy & Procedure များကို အတိအကျလိုက်နာ ရမည်။ ပြသာနာများကိုမှန်ကန်စွာဖြေရှင်းနိုင်ရမည်။


Requirements

သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ အသက် (၂၅) နှစ်မှ (၃၅) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ နည်းစနစ်ပိုင်းကျွမ်းကျင်ပြီး အချက်၊ အပြုတ်၊ အကင် အတွေ့အကြုံ Knowledge ရှိရမည်။ Staff များကို ကောင်းစွာအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ Computer Office အသုံးပြုနိူင်ရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates


Locations

Tamwe (တာမွေ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 28 Feb 2022

Login to Apply
M (1) Post