Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

* သက်ဆိုင်ရာ အရောင်းလုပ်ငန်း အတွေ့ အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။ * ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိပြီး စကားပြောပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ • Customer Service ကိုနားလည်သူဖြစ်ရမည်။ * Computer Excel ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။

- Age Between - 18 to 35


Qualifications / Certificates

* ဘွဲ့ရပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Bahan (ဗဟန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 30 Sep 2022

Login to Apply
F (4) Posts