Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-MD ၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။ -နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်များတွင်(တရုတ်၊ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ) Management Team နှင့်အတူ အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ပြီး စကားပြန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ -မြန်မာပြည်တွင်း ရုံးခွဲများသို့ Management Team နှင့်အတူအစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရမည်။


Requirements

-ရုပ်ရည်ချောမော၍ အိမ်ထောင်မရှိသူ အမျိုးသမီးဖြစ်ရမည်။ -English and Chinese ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။ -နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်များလိုက်ပါနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ် နှင့် အထက်ရှိသူ။ -Computer ( Excel, Word, Powerpoint) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးအသုံးပြုနိုင်သူ။

- Age Between - 22 to 35


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ (သို့) UFL နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တက်ရောက်ထားသူဖြစ်ရမည်။


Supply from Company
  • Ferry Supply - Yes

Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 22 Nov 2023

Login to Apply
F (1) Post