Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hour- Monday to Saturday (9:00AM to 5:30PM) Close day- Sunday


Requirements

Software တစ်ခုခုအသုံးပြုတတ်ရမည်။ Senior Accountant Level ဖြင့် အနည်းဆုံး (၂)နှစ်အထက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ သင်တန်းကိစ္စရပ်များ ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည့် အပြင် ရေရှည်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ LCCI III (UK) လက်မှတ်ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Shwepyithar (ရွေှပြည်သာ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 04 Jan 2021

Login to Apply
F (2) Posts