Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်ရမည်။ -ကုမ္ပဏီတခုလုံး၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုစစ်ဆေးပြီးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ရမည်။ -အရှုံးအမြတ်တွက်ချက်နိုင်ရမည်။ -နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်နှင့် လစဉ် report ပြုလုပ်ရမည်။ -ဌာနအားလုံး၏ အစီရင်ခံစာကို မှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။ -လိုအပ်သောဖိုင်ကိုစီစဉ်နိုင်ရမည်။


Requirements

-သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ အနည်း‌ဆုံး ၃နှစ်ရှိရမည်။ -System Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Microsoft i- office နှင့် Advance Excel

- Age Between - 20 to 40


Qualifications / Certificates

-တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ -စာရင်းကိုင်လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဒီပလိုမာရှိရမည်။ (LCCI level 3)


Locations

Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Aug 2022

Login to Apply
F (1) Post