Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- ဂိုထောင်သို့ရောက်ရှိလာသော ကုန်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျသယ်ယူထားသိုရမည်။ -ကုန်ပစ္စည်းအတင်အချပြုလုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ကုန်ပစ္စည်းများကို စာရင်းသေချာစစ်၍ ထုတ်ယူရမည်။ - ဂိုဒေါင်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများသန့်ရှင်းရေးကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။


Requirements

-အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ -ကုမ္ပဏီမှချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်ရမည်။ -အခြေခံလစာ + ရက်မှန်ကြေး + Uniform - Ferry Provided

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

- ပညာအရည်အချင်း အထက်တန်းအဆင့်ဖြစ်ရမည်။


Supply from Company
  • Ferry Supply - Yes

Locations

Dagon Myothit (North) (မြောက်ဒဂုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 01 Dec 2023

Login to Apply
M (4) Posts