Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

(8:30 AM to 5PM ) (Mon to Sat Day) /Off Day -Sun Day & Public Holiday Day


Requirements

အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းသူဖြစ်ရမည်။ နယ်ခရီးသွားလာနိူင်သူဖြစ်ရမည်။ ပစ္စည်းအတင်အချပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ စာရင်းဇယားနားလည်သူဖြစ်ပါက ဦးစားပေးမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

အခြေခံ အထက်တန်း အဆင့် အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

North Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 May 2022

Login to Apply
M (2) Posts