Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working hour- Mon to Sat 8:00am to 4:00pm Close day- Sunday


Requirements

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ စာရွက်စာတမ်းပိုင်း ထိန်းသိမ်းနိုင်၍ Audit ပိုင်းစစ်ဆေးဖူးသူ ဖြစ်ရမည်။ မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်တွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။

- Age Between - 30 to 35


Qualifications / Certificates

ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 23 Dec 2020

Login to Apply
F (1) Post