Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working Hour- Monday to Saturday (9:00AM to 5:30PM) Close day- Sunday


Requirements

ကားအဝင်၊ အထွက် လမ်းကြောင်းကောင်းစွာစီမံနိုင်ရမည်။ ဝန်ထမ်းများကိုကောင်းစွာ စီမံအုပ်ချုပ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ခန့်ရှိရပါမည်။ ရေရှည်လုပ်ကိုင်လိုစိတ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 30 to 35


Qualifications / Certificates

ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Shwepyithar (ရွေှပြည်သာ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 04 Jan 2021

Login to Apply
M (1) Post