Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

- Facebook Page ကိုင်ရမည်။ - Design ဆွဲပြီးကြော်ငြာရမည်။ - Photoshop ရ ရမည်။ - ကိုယ်ပိုင်Design လုပ်ပြီးကြော်ငြာရမည်။


Requirements

- Digital Marketing နှင့်အတွေ့အကြုံ (၃) နှစ် ရှိရမည်။ - ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - Computer email, Internet ရရမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

- ဘွဲ့ရ/ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Latha (လသာ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Aug 2022

Login to Apply
M/F (3) Posts