Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- Computer (Excel, Word) ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည် ။ - Warehouse Manager ရာထူးဖြင့်အတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည် ။ - ပစ္စည်းအဝင်အထွက်၊ထားသိုမှု သိမ်းဆည်းမှုများကို စနစ်တကျဖြင့် Manage လုပ်နိုင်ရမည် ။ - Team အားကောင်မွန်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ - လုပ်ငန်းနှင့်ရေရှည်လက်တွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ - Customer နှင့်ပြောဆိုရာတွင် အဆင်ပြေပြစ်ရမည် ။

- Age Between - 35 to 45


Qualifications / Certificates

- တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည် ။


Locations

Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 24 Feb 2023

Login to Apply
M (1) Post