Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၄)နှစ် နှင့် အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ - SAP B1 (Hana) Software အား သိရှိနားလည်ပြီး အသုံးပြုတတ်သူ၊ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ - အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် အရ နယ်ခရီးများသွားလာနိုင်ရမည်။

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

- B.Com (သို့မဟုတ်) တက္ကသိုလ် တစ်ခုခု မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ - Diploma in Accounting ၊ ACCA (Part-I) ပြီးမြောက်ပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။


Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 18 Apr 2023

Login to Apply
F (2) Posts