Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

ဖယ်ရီလမ်းကြောင်းများ ၊ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာ နေ့စဉ် ကားလမ်းကြောင်းမျာူအား ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ပုံမှန်ကိစ္စရပ်များအား Weekly,monthly report များအား တင်ပြပေးနိုင်ရမည်။ အစိုးရရုံးများနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အလုပ်ချိန်-၉ မှ ၆နာရီအထိ အလုပ်ပိတ်ရက် -စနေ တစ်ပတ်ခြား၊Sun Day & Public Holiday နေ့လည်စာစီစဉ်ပေးသည်။ ယူနီဖောင်းစီစဉ်ပေးသည်။ ဖယ်ရီအား အနီးစပ်ဆုံးနေရာ (သို့) Allowance စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။


Requirements

အသက် (၃၅-၄၅)နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၆)နှစ် အထက်ရှိရမည်။ Admin လုပ်ငန်း ပိုင်းများအား ကျွမ်းကျင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ Computer (Microsoft Word,Excel,Internet Email ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။

- Age Between - 35 to 45


Qualifications / Certificates

Any Graduated


Supply from Company
  • Food Supply - Yes
  • Ferry Supply - Yes

Locations

Dagon Myothit (South) (တောင်ဒဂုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 31 Aug 2022

Login to Apply
M (1) Post