Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-Corportate Business Law နှင့် ပတ်သက်သော အတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ - အစိုးရရုံးများသို့ဝင်ထွက် သွားလာနိုင်ရမည်။ -အခွန်ဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်ရမည်။ -Monthly Report, Annual Report, Yearly Report တင်နိုင်ရမည်။ - Microsoft 365 suit ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။

- Age Between - 25 to 40


Qualifications / Certificates

-LLB, LLM, DBL ဘွဲ့အနည်းဆုံးရရှိထားရမည်။ -ရှေ့နေလိုင်စင်ရှိသူဦးစားပေးမည်။


Locations

Bahan (ဗဟန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 17 Nov 2023

Login to Apply
M/F (1) Post