Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

အသက် ၂၀ နှစ် ~၃၅ နှစ် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည် လုံခြုံရေးတာဝန််များကို နေ/ညမရွေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်


Requirements

အပြောအဆို ပြေပြစ်ရမည် အလေးအပင်မနိုင်ရမည် အရက်သေစာအသောက်အစား ကင်းရမည််

- Age Between - 20 to 35


Qualifications / Certificates

ပညာအရည်အချင်း - အလယ်တန်း


Locations

Ahlone (အလုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 07 Feb 2023

Login to Apply
M (3) Posts