Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-လုံခြုံရေး လုပ်ခဲ့ဖူးသည့်အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၅) နှစ်ရှိရမည်။ -ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ -နေ့ဆိုင်း၊ ညဆိုင်း မရွေးဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 30 to 45


Qualifications / Certificates

-အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Supply from Company
  • Food Supply - Yes
  • Ferry Supply - Yes

Locations

Mingaladon (မင်္ဂလာဒုံ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 13 Oct 2023

Login to Apply
M/F (1) Post