Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

-သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ -Adobe Photoshop, Adobe lllustrator, Adobe In Design တို့ကိုကျွမ်းကျင်စွာသုံးနိုင်ရမည်။ -Commercial Design များကိုဆန်းသစ်စွာဖန်တီးနိုင်ရမည်။ -အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တက်ပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ -ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်းများလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -(မိမိရေးဆွဲထားသော Portfolio Designs များနှင့်အတူပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။)

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

- ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။


Supply from Company
  • Ferry Supply - Yes

Locations

Mayangone (မရမ်းကုန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 14 Nov 2023

Login to Apply
M (1) Post