Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

Working hours-Mon to Fri (9:00AM to 5:00PM) Sat- 9:00AM to 2;00PM Close day- Sunday and Public Holidays


Requirements

ရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းများကိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းများပြုလုပ်ရမည်။ ရိုက်ကူးရေးဒါရိုက်တာမှ ချမှတ်ထားသော ညွန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။ Camera script များကိုလိုက်နာရမည်။ Team Work ဖြင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ နေ့ / ည မရွေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates


Locations

Thaketa (သာကေတ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 02 Dec 2020

Login to Apply
M (2) Posts