Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

အလုပ်ချိန်- 9:00AM to 6:00PM ပိတ်ရက်- တနင်္ဂနွေ


Requirements

- လုပ်ငန်းတာဝန်ခံများအားအထောက်အကူပြု နိုင်ရန်လုပ်ငန်းသို့အနီးကပ်သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင် စွမ်းရှိရမည်။ - Company Policies နှင့်စည်းကမ်းများအား လေ့လာအားကောင်းပြီးစာရင်းမှတ်တမ်းများအား ထိရောက်စွာအကျိုးပြုနိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

- အနည်းဆုံး(၁၀)တန်းအောင်၊ အသက်(၃၀) အောက်စာရင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီး၊ စိုက်ပျိုး ရေးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဆိုဒ်ကျွမ်းကျင်စိတ်ဝင်စား စွာ လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။


Locations

Thingangyun (သင်္ကန်းကျွန်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 28 Dec 2020

Login to Apply
M/F (5) Posts