Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

-


Requirements

- MR လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။ - လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ပြီး ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ရမည်။ - စကားပြောသွက်လက်ကောင်းမွန်ပြီး Self-Confidence ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများသို့ ကိုယ်တိုင် Marketing ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ - ကုမ္ပဏီမှ ချမှတ်ထားသော Policy, Procedure များကို လေးစားလိုက်နာနိုင်ရမည်။ - MR လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းပေးမည်။ - လုပ်ငန်းသစ်တိုးချဲ့ရန် လစ်လပ်နေရာအတွက် ဝန်ထမ်းသစ်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ MR လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံမရှိသော်လည်း Sale/Marketing အတွေ့အကြုံရှိသူ၊ MP အလုပ်သဘောတရားနားလည်သူး MR အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စား၍ စိတ်ရှည်ပြီး ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ -ခံစားခွင့်မျာ-းDaily Travel Allowance + Phone Bill+Monthly Incentive

- Age Between - 20 to 30


Qualifications / Certificates

-ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ (တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်)


Locations

Yankin (ရန်ကင်း) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 17 Jan 2024

Login to Apply
M/F (2) Posts