Job Description Full Time(အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်း)

အသက် (၂၅) နှစ်မှ (၃၅) နှစ် အတွင်းဖြစ်ရမည်။


Requirements

ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ ယာဉ်မောင်းများအား စီမံ အုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

- Age Between - 25 to 35


Qualifications / Certificates

Any Graduate


Locations

Thaketa (သာကေတ) - Yangon (ရန်ကုန်တိုင်း)


Available on 13 Mar 2022

Login to Apply
M (2) Posts